Бодит болон дижитал хосолсон HYBRID ертөнцөөр холбогдсон ХҮЧИРХЭГЖСЭН хүмүүсээр дүүрэн ертөнц. Хүчирхэгжсэн хүн гэдэг нь өөрийн гэсэн зорилготой, аз жаргалтай, эрүүл, бусдыг хүчирхэгжүүлдэг, үнэ цэн түгээдэг хүнийг хэлнэ.
WHITEPAPER ТАТАХ2 дахь арилжаанд оролцох

ЯДУУРЛЫГ БОЛОВСРОЛЫН АРГААР УСТГАНА!

Дэлхийн хамгийн чухал асуудлуудыг бид технологи дээр суурилсан нийгэмд ээлтэй бизнесүүдээр шийдвэрлэнэ. Бидний шийдэхээр оролдож буй хамгийн эхний асуудал бол ЯДУУРАЛ юм. Ядуурлыг гинжийг устгах хамгийн үр дүнтэй хэрэгсэл бол БОЛОВСРОЛ гэж бид үзэж байна.

БОЛОВСРОЛ = ЗАН ҮЙЛ ӨӨРЧЛӨГДӨХ

Энэ ойлголт нь одоогийн боловсролын салбарын ялангуяa EdTech салбарын ойлгодгоос эрс өөр юм. Зүгээр нэг мэдээлэл түгээх, ямар ч харилцаа, оролцоо байхгүй мундаг профессоруудын хэдэн мянган бичлэгээр хүний зан үйлийг ѳѳрчилж чадахгүй. Харин сурсан зүйлээ амьдрал дээр ашиглаж, үйлдэл болгож чаддаг зан үйл тогтсон хүнийг суралцсан боловсорсон гэж бид үздэг. Тиймээс бид HYBRID болон HOLISTIC аргачлалаар хүнийг хүчирхэгжүүлнэ.

БИД ХЭРХЭН ХҮНИЙГ ХҮЧИРХЭГЖҮҮЛЭХ ВЭ?

HYBRID
Дижитал болон бодит ертөнц хосолсон

Хүнийг хүчирхэгжүүлэхийн тулд бид дижитал болон бодит орчныг хослуулан ашиглах зарчим баримталдаг. Боловсролын үйлчилгээг 100% бодитоор (амьдаар) хэрэгжүүлэх нь зардал өндөртэй мөн байшин барилгад хязгаарлагддаг учир дутагдалтай. Харин 100% онлайнаар явах нь үр дүн султай байдаг. Тиймээс бид дижитал болон бодит орчныг хослуулан хүнийг хүчирхэгжүүлнэ.

HOLISTIC
Олон талаас нь цогц хүчирхэгжүүлнэ

Elf-Verse-н бүхий л үйл ажиллагаа нь хүнийг хүчирхэгжүүлэх зорилготой. Хүчирхэгжсэн хүн гэдэг нь өөрийнхөөрөө, жаргалтай амьдарч чаддаг, өөрөө өөртөө дадал суулгаж чаддаг хүнийг хэлнэ. Хүчирхэгжсэн хүн нь дан ганц нэг талаасаа сайн байх нь хангалтгүй. Харин эрүүл мэнд, харилцаа, санхүү зэрэг олон талаасаа сайн байх хэрэгтэй байдаг тул бид Holistic буюу олон талаас нь ажилладаг.

БИД БОЛ

технологийн компани

Уламжлалт боловсролын үйл ажиллагаа орчин үежиж, технологи ашиглаж хөгжиж хараахан чадаагүй байгаа. Боловсролын ихэнх үйл ажиллагаа анги танхим, барилга байрандаа хязгаарлагдан хэрэгжиж байна. Бид технологийг хөшүүрэгдэж ашиглан боловсролыг хүртээмжтэй болгох зорилготой технологийн компани юм.

ЗАН үйл өөрчилдөг

Хүчирхэг хүн нь олон талын эерэг дадлуудыг хослуулсан байдаг. Elf.verse дэх бүх бизнесүүд хүний амьдралын хэв маягт нь нѳлѳѳлж, хүний зан үйлийг ѳѳрчилж энэ нѳлѳѳлѳл, ѳѳрчлѳлтийг ТЕХНОЛОГИОР дамжуулан ХҮН БОЛГОНД ХҮРТЭЭМЖТЭЙ болгоно.

Нийгэмд ээлтэй

Ядуурал бол нийгмийн хамгийн том асуудал. Ядуурлын гинжийг таслах хамгийн үр дүнтэй хэрэгсэл нь боловсрол гэж бид итгэдэг. Боловсролын үйлчилгээ болон технологиудаараа дамжуулж хүнийг хүчирхэгжүүлж ядуурлыг устгахын төлөө бид ажилладаг бөгөөд бүхий л үйл ажиллагаа Social Enterprise буюу нийгэмд өгөөжтэй моделиор хэрэгждэг.

“Elf.Verse-н зорилго бол маш энгийн. Хүнийг хүчирхэгжүүлэх. Хэдхэн хүнд нээлттэй байдаг боловсрол, үйлчилгээг хүүхэд бүрт хүн бүрт нээлттэй, үр дүнтэй болгох”

Болдбатын БАТЖИН

Хамтран үүсгэн байгуулагч, Гүйцэтгэх захирал

“Технологи дээр суурилсан шийдлүүдээр боловсролын үнэтэй үйлчилгээнүүдийг хүртээмжтэй болгоно”

Буянтогтохын НЯМАА

Хамтран үүсгэн байгуулагч, Ерөнхий захирал

ДЭЛХИЙН 1% Л АВЧ ЧАДДАГ ЭЛИТ БОЛОВСРОЛЫГ ХҮН БҮРТ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БОЛГОНО

Хаалттай, хүртээмжгүй, ѳндѳр үнэтэй байсан элит боловсролыг edTech шийдлээр хүн бүрт хүртээмжтэй, нээлттэй, хямдхан болгож, сая сая хүнийг хүчирхэгжүүлнэ. Хувийн сургууль, хувийн багш, tutoring, хувийн дасгалжуулагч, сургалтын тусгай хөтөлбөр зэрэг тусгай үйлчилгээг, хүн бүрийн халаасанд

Бид  Элф ертөнцийн 6 экосистемийн 12 охин компани/төслүүдээрээ дамжуулан хүн бүрт хүртээмжтэй болгоно.

ЭЛФ ЕРТѲНЦИЙН 6 ЭКОСИСТЕМҮҮД

HYBRID СУРГУУЛИУДЫН СҮЛЖЭЭ

Elf.Verse-Н СУУРЬ ЭКОСИСТЕМ

Манай Elf Verse-ийн хамгийн том давуу тал бол бид ѳѳрсдийн боловсон хүчнээ үүсгэх чадвартай. Сургууль манай хѳрс байгаа шалтгаан нь бид ТОГТВОРТОЙ, ЦАГЛАШГҮЙ бизнесүүдээ хѳгжүүлэх үндсээ ѳѳрсдѳѳ боловсруулдаг. Хүний нѳѳцѳѳ цэцэрлэгээс нь авахуулаад их сургууль хүртэл нь хѳгжүүлнэ. Асар их мѳнгѳтэй ч, мундаг санаа бизнес тѳлѳвлѳгѳѳтэй ч хүн байхгүй бол ирээдүйгүй. Тиймээс бид одоогийн, ирээдүйн боловсон хүчнээ тогтвортой, чанартал барих хамгийн чухал бизнесүүдээ сүүлийн 6 жил бүтээсэн.

ХӨРӨНГӨТЭЙД НЬ БИШ ХҮН БҮРТ

СУРГУУЛИЙН ГАДУУРХ БОЛОВСРОЛ

Дэлхийн шилдэг их дээд сургуулиудад суралцах, дэлхийн шилдэг компаниудад ажиллах боломжийг бид хөрөнгөтэйд нь биш харин бүрт нээлттэй болгоно. Томүжин Академи дээр бид 2015 оноос хойш сургуулийн гадуурх боловсролын өндөр төлбөртэй үйлчилгээг хүртээмжтэй болгож 1000 гаруй сурагчдад хүрч чадсан. Харин одоо технологийн шийдлүүд дээр суурилан бид илүү олон хүүхдэд улам хүртээмжтэйгээр их сургуульд бэлдэх боломжийг гаргаж өгөхөөр зорьж байна.

ХӨРӨНГӨТЭЙД НЬ БИШ ХҮН БҮРТ

СУРГУУЛИЙН ГАДУУРХ БОЛОВСРОЛ

Дэлхийн шилдэг их дээд сургуулиудад суралцах, дэлхийн шилдэг компаниудад ажиллах боломжийг бид хөрөнгөтэйд нь биш харин бүрт нээлттэй болгоно. Томүжин Академи дээр бид 2015 оноос хойш сургуулийн гадуурх боловсролын өндөр төлбөртэй үйлчилгээг хүртээмжтэй болгож 1000 гаруй сурагчдад хүрч чадсан. Харин одоо технологийн шийдлүүд дээр суурилан бид илүү олон хүүхдэд улам хүртээмжтэйгээр их сургуульд бэлдэх боломжийг гаргаж өгөхөөр зорьж байна.

EDUTAINMENT

ХҮНИЙ ЗАН ҮЙЛ ӨӨРЧИЛДӨГ ХАМГИЙН ТОМ ТӨХӨӨРӨМЖ

Дэлхийн хэмжээний боловсролыг хялбар, хямд, хүртээмжтэй медиа контентуудаар дамжуулан суралцагчдад хүргэнэ. Орчин үеийн медиа аргачлалаар бид боловсролын контент хөгжүүлнэ. Контентуудаа бид өөрсдийн болон Дэлхийн платформуудаар түгээнэ.

Бид медиа салбарлуу 3 аргачлалаар орно.

– Tiny. Social Learning

– NFT.mn Marketplace

– Elf Media

EDUTAINMENT

ХҮНИЙ ЗАН ҮЙЛ ӨӨРЧИЛДӨГ ХАМГИЙН ТОМ ТӨХӨӨРӨМЖ

Дэлхийн хэмжээний боловсролыг хялбар, хямд, хүртээмжтэй медиа контентуудаар дамжуулан суралцагчдад хүргэнэ. Орчин үеийн медиа аргачлалаар бид боловсролын контент хөгжүүлнэ. Контентуудаа бид өөрсдийн болон Дэлхийн платформуудаар түгээнэ.

Бид медиа салбарлуу 3 аргачлалаар орно.

– Tiny. Social Learning

– NFT.mn Marketplace

– Elf Media

СЭТГЭЛ ДҮҮРЭН АЖИЛ, АЗ ЖАРГАЛТАЙ АМЬДАР

БЛОКЧЭЙН ДЭЭР СУУРИЛСАН СЕКУНД ТУТАМ БОДИТ ҮНЭЛЭМЖ ӨГӨХ СИСТЕМ

Өөрийгөө хэр сайн ажиллаж байгааг секунд тутам мэдэх боломжтой болно. Ямар нэгэн менежерийн сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжээс үл хамааран шударга үнэлгээ нь ажлын байрны шударга байдал болон эрүүл харилцааг ихэсгэнэ.

ElfVerse-д ашиглагдах ElfHearts нь бүх хэрэглэгчийн экосистем дэх амжилт, сурлагын рекорд, хийсэн, оролцсон тѳслүүд, гүйцэтгэсэн ажлуудын үр дүнг бодитоор үнэлэх, харуулах БЛОКЧЭЙНД суурилсан ТӨВЛӨРСӨН БУС урамшууллын систем юм.

СЭТГЭЛ ДҮҮРЭН АЖИЛ, АЗ ЖАРГАЛТАЙ АМЬДАР

БЛОКЧЭЙН ДЭЭР СУУРИЛСАН СЕКУНД ТУТАМ БОДИТ ҮНЭЛЭМЖ ӨГӨХ СИСТЕМ

Өөрийгөө хэр сайн ажиллаж байгааг секунд тутам мэдэх боломжтой болно. Ямар нэгэн менежерийн сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжээс үл хамааран шударга үнэлгээ нь ажлын байрны шударга байдал болон эрүүл харилцааг ихэсгэнэ.

ElfVerse-д ашиглагдах ElfHearts нь бүх хэрэглэгчийн экосистем дэх амжилт, сурлагын рекорд, хийсэн, оролцсон тѳслүүд, гүйцэтгэсэн ажлуудын үр дүнг бодитоор үнэлэх, харуулах БЛОКЧЭЙНД суурилсан ТӨВЛӨРСӨН БУС урамшууллын систем юм.

ТОГЛО. СУР. ПОТЕНЦИАЛАА НЭЭ.

БОЛОВСРОЛЫН ТОГЛООМ

Tiny.games нь блокчэйн дээр суурилсан утас компьютерийн тоглоом ашиглан суралцахыг зугаатай, донтмоор, үр дүнтэй болгоно.

Tiny.games нь тоглоомын ертөнцийн үр нөлөөтэй аргыг сургалтын хөтөлбөртэй нэгтгэж, хүнийг хүчирхэгжүүлэх суралцдаг тоглоом бүтээнэ.

Суралцагчид Tiny Games-г амжилттай тоглосноор:

Тусгай хөтөлбөрийн дагуу мэдлэг хуримтлуулж, даалгавар биелүүлэх;
Тоглоомын ертөнц дэх виртуал дүр нь хөгжиж, бодит ертѳнц дээр ч өөрийгөө хѳгжүүлэх,
Хамгийн чухал нь амжилттай тоглосон/ суралцсаныг нь бүх экосистемд ашиглагдах Elf Coin -оор урамшуулна.

Tiny Games-г тоглохын тулд хэрэглэгчид төлбөрөө Elf Coin-р хийж, амжилттай тоглох бүртээ урамшууллаар Elf Coin цуглуулна.

ХУВИЙН ХООЛ ЗҮЙЧИЙГ ХҮН БОЛГОНД

PERSONALIZED NUTRITION

Элф ертѳнц хүчирхэгжсэн хүнийг бүтээхдээ хоол зүйн эрүүл мэндийг маш чухалчилдаг. Үүнийхээ хүрээнд бид Elf Nutrition охин компаниа үүсгэн байгуулж, 2021 оны хавраас үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.

ХУВИЙН ХООЛ ЗҮЙЧИЙГ ХҮН БОЛГОНД

PERSONALIZED NUTRITION

Элф ертѳнц хүчирхэгжсэн хүнийг бүтээхдээ хоол зүйн эрүүл мэндийг маш чухалчилдаг. Үүнийхээ хүрээнд бид Elf Nutrition охин компаниа үүсгэн байгуулж, 2021 оны хавраас үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.

“Elf.Coin нь элит боловсролын үйлчилгээг хүн бүрт нээлттэй, хүртээмжтэй, чанартай болгоно.”

Болдбатын БАТЖИН

Хамтран үүсгэн байгуулагч, Гүйцэтгэх захирал

ХҮН БОЛГОН ХӨГЖИХ ЭРХТЭЙ

Elf.coin нь хүчирхэг амьдралын хэв маяг бий болгох боломжийг хүн бүрт хүргэх зорилготой Монгол улсын анхны БОДИТ КОЙН.

ЭЛФ КОЙНИЙ ДАВУУ ТАЛУУД

&

ЭКСПОНЕНЦИЛИАР ТЭЛНЭ

Виртуал ертөнцөд хязгааргүй тэлэх дижитал бүтээгдэхүүнүүд

Хүн бүрийг олон талаас нь хүчирхэгжүүлэх экосистемуудад хэрэглэгчид өөрийн үнэ цэнийг бүтээж бодит үр дүн гаргах боломжтой. Үнэ цэнээ бусдад түгээсэн хэрэглэгч бүрийг урамшуулах системтэй. Хэрэглэгчид бодит үр дүнд хүрэх, үнэ цэнээ бусдад түгээхийн хэрээр экосистемүүд нь экспоненциалаар тэлнэ.

&

ЭКСПОНЕНЦИЛИАР ТЭЛНЭ

Виртуал ертөнцөд хязгааргүй тэлэх дижитал бүтээгдэхүүнүүд

Хүн бүрийг олон талаас нь хүчирхэгжүүлэх экосистемуудад хэрэглэгчид өөрийн үнэ цэнийг бүтээж бодит үр дүн гаргах боломжтой. Үнэ цэнээ бусдад түгээсэн хэрэглэгч бүрийг урамшуулах системтэй. Хэрэглэгчид бодит үр дүнд хүрэх, үнэ цэнээ бусдад түгээхийн хэрээр экосистемүүд нь экспоненциалаар тэлнэ.

0

Бодит нэгдэл бодит бизнесүүд

Бодит бизнесүүдийн цар хүрээг томсгох хөрөнгө оруулалт

Бидний шинээр санал болгох бүтээгдэхүүнүүд 6 жилийн турш үйл ажиллагаагаа тэлж ирсэн бодит бизнесүүд дээр тулгуурласан. Тогтвортой бизнесүүд дээр хѳрс, сууриа тавьсан.

Бид хэдэн сарын өмнө койн хийхийн тулд нэгдсэн төслүүд бус 2015 оноос хойш хийж бүтээж байгаа зүйлсээ хурдасгах, хүчирхэгжүүлэх, олон нийтэд хүргэхийн тулд Elf Coin-г олон нийтэд санал болгож байна.

1

5 дахин бага үнээр

ТОГТВОРТОЙ, НАЙДВАРТАЙ, ЦАГЛАШГҮЙ

Элф ертөнцийн экосисемүүд нь тус бүрдээ 20 тэрбумын үнэлгээтэйгээр нийтдээ 240 тэрбумын токен гаргах боломжтой.  Бид токен эзэмшигч нартаа Элф ертөнцийн бүх экосистемүүдэд ашиглагдах мастер токенийг 45 тэрбумаар буюу 5 дахин бага үнээр санал болгож байна.

Elf Coin нь Элф ертөнцийн ялгаатай 6 салбарт ашиглагдах тул таны хөрөнгө оруулалт олон салбарт хуваарилагдана. Нэг салбарт эрсдэл гарсан ч бусад салбаруудын хэрэглээнд Elf Coin байх тул таны хөрөнгө оруулалт хамгаалагдах зорилгоор загварчлагдсан.

1

5 дахин бага үнээр

ТОГТВОРТОЙ, НАЙДВАРТАЙ, ЦАГЛАШГҮЙ

Элф ертөнцийн экосисемүүд нь тус бүрдээ 20 тэрбумын үнэлгээтэйгээр нийтдээ 240 тэрбумын токен гаргах боломжтой.  Бид токен эзэмшигч нартаа Элф ертөнцийн бүх экосистемүүдэд ашиглагдах мастер токенийг 45 тэрбумаар буюу 5 дахин бага үнээр санал болгож байна.

Elf Coin нь Элф ертөнцийн ялгаатай 6 салбарт ашиглагдах тул таны хөрөнгө оруулалт олон салбарт хуваарилагдана. Нэг салбарт эрсдэл гарсан ч бусад салбаруудын хэрэглээнд Elf Coin байх тул таны хөрөнгө оруулалт хамгаалагдах зорилгоор загварчлагдсан.

ЭЛФ ЕРТӨНЦ ДӨХ ELF COIN-НИЙ ХЭРЭГЛЭЭ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Phase 1 - ХИЙГДСЭН

ЭКОСИСТЕМИЙН ХӨРС ТАВИХ

2015 оноос хойш 6 жилийн хугацаанд технологи, боловсрол, хоол хүнс, хүний нөөцийн салбарт шинэлэг үйлчилгээнүүдийг нэвтрүүлсэн. Одоогоор бид 3000 гаруй үйлчлүүлэгч, 250 гишүүнтэй баг хамт олонтой үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Phase 2

ХҮН БҮРТ ХҮРТЭЭМЖТЭЙГЭЭР ХҮРЭХ

Сүүлийн 6 жил хөгжүүлсэн хөтөлбөрөө бид дижиталжалж хүн бүрт хүртээмжтэй байдлаар гаргана.  Зөвхөн цөөн хүмүүс хүртдэг байсан үнэтэй боловсролын үйлчилгээнүүдийг хүн бүрт хүртээмжтэй болгоно. NFT.mn Marketplace, Tiny Social Learning, MAP төслүүд хэрэгжиж эхэлнэ. Elf.Coin анхдагч зах зээлд гарна.

Phase 3

МОНГОЛДОО БҮТЭЭСЭН БАЯЛГААР ДЭЛХИЙД ГАРАХ

Монгол оюунаар бүтсэн hybrid бүтээгдэхүүдээ бид Дэлхийн зах зээлд гаргана. Tiny Social Learning, Tiny Games, MAP, NFT.mn платформуудыг олон улсын зах зээлд танилцуулж нэвтрүүлнэ.

ElfCoin-г олон улсын биржүүд дээр гаргаж ElfVerse дижитал үйлчилгээнүүдийг олон улсын хэрэглэгчид ашиглах боломжтой болно.

Дэлхийн онлайн боловсролын видео тоглоомын зах зээлд Tiny Games-ээр, Ази номхон далайн улсуудын “Хичээлийн дараах сургалт”-н зах зээл рүү Tiny, MAP, Tomujin Academy-н програмуудаар дамжуулж нэвтрэнэ.

ELF COIN ХУВИАРЛАЛТ

ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ

Топ мэргэжилтнүүдийг боловсролруу татна

Дэлхийн салбар салбарын топ мэргэжилтнүүдийг боловсролын салбарт оруулж ирж, тэдний мэдлэг чадварыг сая сая хүүхдүүдэд түгээнэ.

Хѳтѳлбѳрүүдээ 1000 дахин хүртээмжтэй болгох

Ѳмнѳ нь хэдхэн хүнд хүрдэг байсан сургууль, академийнхаа хѳтѳлбѳрүүдийг технологиор дамжуулан хэдэн сая хүнд хүргэнэ.

Сургалтын тэтгэлгийг илүү олон хүүхдэд хүргэх

Илүү олон хүсэл эрмэлзэлтэй сурагчдыг суралцах боломжоор хангаж, санхүүгийн дэмжлэг/тэтгэлэг олгоно.

АНХНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН НИЙЛҮҮЛЭЛТ

Элит боловсролыг хүн бүрт хүртээмжтэй болгох Монгол улсын анхны БОДИТ КОЙН-ны анхны зах зээл дээрх нийлүүлэлт

БАГИЙН ГИШҮҮД

Элф-д ажилладаг хүмүүс Элф-н үнэ цэнэ, алсын харааг хамтдаа итгэн бүтээдэг.
Сайн ажил сахилга бат, инновац, нээлттэй шударга багийн ажлаас гарч ирнэ гэдэгт бид итгэдэг.

багийн гишүүд

програм хөгжүүлэгчид

ELF.VERSE-ИЙН УДИРДЛАГЫН БАГ

Б. БАТЖИН

Co-Founder and CEO

А. СУМЪЯАБАТ

Co-Founder and VP

Ц. ӨРНӨХБАЯР

Head of elf.schools

Б. ХАШЭРДЭНЭ

Head of Curriculum

Б. СОЛОНГО

Co-Founder and VP

З. ЗАЯАДЭЛГЭР

CTO of Tiny

С. ЖАВХЛАН

Head of HR

Б. НЯМАА

Co-Founder and President

Г. ТӨГӨЛДӨРБАЯР

CTO of elf.hearts

Г. УУГАНТУЯА

Head of Finance

О. АНАР-ОД

Co-Founder and VP

Б. ДАМДИНДОРЖ

Head of Branding

Г. САЙХАНЗАЯА

Head of PR

Elf.Verse

Хүчирхэг ирээдүйд хамтдаа!

© 2021 “ЭЛФ Эдүкэйшн” ХХК

Холбогдох

Утас: 77773111

Email: [email protected]